7.D

2020/2021

Vítejte na stránkách třídy 7.D


Třídní učitelka: Bc. Kateřina Kašpárková

Email: kasparkovak@donovalskazs.cz

Kabinet: 1. patro vpravo od schodů

Třída 7.D se nachází v prvním patře (vpravo od schodiště)