Aktuality

SportJoy

Vážení rodiče,

naše škola již druhý rok spolupracuje s firmou Sportjoy, organizující letní příměstské tábory, které se o prázdninách konají na sportovištích i ve vnitřních prostorech ZŠ Donovalská.

Letos je část těchto táborů hrazena z rozpočtu MŠMT - tzv. letní doučovací kempy jsou pro děti ZDARMA!

Posíláme Vám odkaz na předběžné přihlášení na doučovací letní kempy:


https://app.sportjoy.cz/embed/dates/all/sportjoy/camps?privshow=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9&fbclid=IwAR0Xbfa75FTM7QPuLVl2Q6RGCzhY7d2zUAyWZqkUohEWXRPO-_IUSg-WT60


Při kliknutí na odkaz se zobrazí nabídka všech táborů a lokalit. Tábor

zdarma je nazván " Doučovací letní kemp SCHOOLJOY" a je u něj uvedená

cena ZDARMA. Kliknete na přihlášku, vyplníte údaje a vyberete si znovu

tábor/termín/lokalitu a potvrdí. Každé dítě má nárok na jeden tábor.



Děti budou rozděleny dle tříd a každý den budou mít několik bloků

aktivit:


Vědecké pokusy

Ekologie a naše planeta

Kreativní aktivity

Sportovní aktivity

Příroda kolem nás

Tvary a čísla

Čtenářské dílny

Cesta časem

Pohybové hry

Svět písmen

How are you?


Aktivity budou probíhat převážně venku a učení bude formou zábavy. Další informace naleznete na https://www.sportjoy.cz/cz/.


Upravený rozvrh pro distanční výuku

Nově platí povinné odevzdávání úkolů u oranžových políček.

Od 4.1.2021 pokračuje 7.D v distanční výuce dle rozvrhu.

STŘÍDAVÁ DISTANČNÍ VÝUKA

Veškeré informace k organizaci výuky v následujících týdnech jsou zveřejněny na stránkách školy.

LYŽAŘSKÝ KURZ

Datum: 16. - 23. 1. 2021

Cena celkem: 4400,-

Záloha: 2000,- (odevzdat do 10.11.2020 paní učitelce Ptáčníkové)

Další informace

ROUŠKY VE TŘÍDÁCH

Od zítřka 18.9. bude zavedena povinnost nosit roušky i během výuky pro žáky 2.stupně. Ochranný štít není dostačující.

Roušky nebudou povinné na tělocviku, při zpěvu nebo hře na dechové nástroje.

Uzavření školy 14. 9. - 18. 9. 2020

Se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684 uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9.2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ pro zaměstnavatele :

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy, bude vydáváno od 9,00 - 16,00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy


V době uzavření školy bude probíhat výuka distančně. Zkontrolujte si prosím maily, přihlašte se do Google učeben a pravidelně kontrolujte stránky třídy, kde v sekci ,,plán práce´´ naleznete aktuální úkoly, které jsou zadávány mimo Google učebnu.


14.9. ředitelský den

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid 19 v učitelském sboru ZŠ Donovalská, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 14.9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz ŠJ a ŠD se zastavuje.

Jakmile budeme mít k dispozici oficiální stanovisko hygieny a MŠMT budeme rodiče i žáky informovat o dalším postupu prostřednictvím webu školy, popřípadě emailem.


7.9. - 11.9. 2020 - 2. školní týden

Výuka bude celý týden zkrácena na 5 vyučovacích hodin

V pondělí 7.9. budeme mít první dvě vyučovací hodiny přírodopis a zdravotní výchovu

 • s sebou učebnici přírodopisu a malý linkovaný sešit

Zápis do kroužků je v plánu 15.9. a bude probíhat distanční formou


Opatření a informace k aktuální covid situaci

Vzhledem k epidemiologické situaci prosím o prostudování následujících dokumentů.

Chraňte sebe i ostatní

Desatero

Leták - desatero

Leták - na veřejnosti bezpečně

Leták - roušky od 1.9.

Všechny Vás moc zdravím a přináším důležité informace, které se pojí se začátek nového školního roku

POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH UVNITŘ BUDOVY ŠKOLY!

Před začátkem školního roku žádáme rodiče o seznámení se s dokumenty Podmínky provozu školy a rovněž s manuálem na stránkách MŠMT. Odpovědi na otázky k provozu školy včetně aktuální verze manuálu naleznete na stránkách MŠMT.

Jestliže bude žák z důvodu podezření na onemocnění covid -19 vykázán ze školy, je nutné, aby po návratu zpět do školy odevzdal vyplněné čestné prohlášení.

 • 1.9. 2020

   • výuka začne v 8.00 ve stejné třídě jako minulý školní rok a bude končit v 8:45

   • nahlášení zájmu o stravování ve dnech 1. a 2.9 2020 (jídelníček)

   • obědy ve školní jídelně se budou vydávat od 10:30 - 12:00

   • rozdání učebnic a pracovních sešitů z AJ

   • rozdání žákovských knížek

   • Prosím o vyplnění dotazníku, který žáci obdrží první školní den a který přinesou zpět následující den.

 • 2.9. 2020

   • výuka bude končit v 11:40

   • odevzdávání a rozdávání učebnic

Knihy zkontrolujte, očistěte, slepte a opravte.

Pokud jste nějakou učebnici ztratili, je potřeba ji zaplatit. Při ztrátě se obvykle platí plná cena učebnice nové. V případě poškození nových učebnic je též vyžadována peněžní úhrada, dle stavu učebnice.

 • obědy ve školní jídelně se budou vydávat od 10:30 - 12:00 (jídelníček)

 • 3.9.2020

   • výuka bude končit v 11:40

   • obědy ve školní jídelně se budou vydávat od 10:30 - 12:00 (jídelníček)

 • 4.9.2020

   • výuka bude končit ve 12:30

   • obědy ve školní jídelně se budou vydávat od 11:00 - 13:00 (jídelníček)